Remmen

Remtest

Remschijfcontrole 

Trommelremcontrole 

 

Wat is een rem?

Een rem is een inrichting om bewegende voorwerpen tot stilstand te brengen.  De bekendste applicatie van een rem is die van de fiets en de auto.

Remmen bestaan er in vele soorten: er zijn remmen gebaseerd op mechanische wrijving, zoals de schijfrem, de trommelrem en de blokkenrem, maar ook bijvoorbeeld op basis van magnetische krachten.  Verder kan een verbrandingsmotor ook als rem werken : door het onderbreken van de brandstoftoevoer zal het voertuig afremmen op de inwendige compressie van de verbrandingsmotor. 

De mechanische rem, zoals de trommel- en schijfrem, zet de bewegingsenergie door middel van wrijving direct om in warmte. Die warmte wordt vervolgens weer afgevoerd aan de buitenlucht. Dat de productie van de warmte sneller gaat dan het afvoeren is te merken aan het feit dat remmen erg heet kunnen worden. 

Hoe aan auto afremmen ? 

Er bestaan 3 manieren om een auto af te remmen :

Door het rempedaal in te trappen, bedient men de remmen

Door af te remmen op de motor (of een versnelling terug te schakelen) brengt men de motor terug naar een motortoerental waarbij hij zonder brandstofvoeding een zekere weerstand biedt. De motorrem wordt in de uitlaat van een motor gebouwd door in de motor een tegendruk op te wekken, waardoor deze dan afgeremd wordt.  Verder kan een motor ook als rem werken als de brandstof-toevoer wordt onderbroken, waarbij het voertuig op de inwendige compressie van de motor afremt.  Dit gebeurt wanneer de com-pressieslag plaatsvindt, maar er daarna geen brandstof wordt ont-stoken.

De wagen kan ter plaatse gehouden worden met de handrem. 

Hoe werken de remmen ? 

Het rempedaal bedient een bekrachtiger die tegen een zuiger duwt in een cilinder vol met remvloeistof.

Onder druk komt de olie uit de cilinder, in de richting van twee gekruiste circuits : het ene circuit bedient het linker voorwiel en het rechter achterwiel, het andere bedient het rechter voorwiel en het linker achterwiel.  Zo behoudt dit systeem een minimum aan even-wichtige remkracht als een van beide circuits het begeeft. 

De remmen gemonteerd op de wielen krijgen de hydraulische druk en brengen vaste onderdelen tegen de mobiele onderdelen. 

De vaste onderdelen, ook remvoeringen of remblokken genoemd, zijn uitgevoerd in een speciaal materiaal dat progressief verslijt, goed bestand is tegen temperatuurstijgingen en een goed mechanisch contact verzekert. 

De mobiele onderdelen, die meedraaien met de wielen, zijn gemaakt van versterkt metaal aangezien zij alle thermische energie moeten afvoeren die vrijkomt door het verlies aan kinetische energie van het voertuig. 

Bij schrijfremmen worden de remblokken tegen de twee kanten van de schijf gedrukt door een of meer hydraulische zuigers.  Bij wagens waarbij de remmen zwaar belast worden, zijn de schijven geventileerd. 

Bij trommelremmen worden de remvoeringen door een dubbele hydraulische zuiger tegen de binnenkant van de trommel gedrukt.

De doelstelling van het remsysteem is een voertuig op een efficiënte, stabiele en geleidelijke manier tot stilstand te brengen.  Factoren die een invloed hebben op de efficiëntie van het remmen zijn : de bestuurder, de grip op het wegdek, de slijtage van de banden en de dynamische krachten die de neerwaartse kracht uitmaken, d.w.z. de in lengterichting en de in dwarsrichting werkende kracht               

Door de grip op het wegdek kunnen de krachten van de band worden overgebracht op het wegdek.  In tegenstelling tot de grip op het weg-dek, worden bij het slippen niet dezelfde krachten overgebracht op het wegdek.  Meer slippen leidt tot minder grip.  Slippen en grip zijn volledig met elkaar verbonden.

Het remsysteem.

Vooraan bestaat het uit :

Een hoofremcilinder die de kracht van het intrappen van het rem- pedaal omzet in druk op de schijfremmen

De remvloeistof geeft de remkracht vanaf de hoofremcilinder via de verschillende onderdelen van het remsysteem door aan de 4 wielen 

De remzadel drukt de remblokken tegen de schijven.  De remvloei-stof komt onder druk in de remzadel en duwt de ontvangende zuiger tot tegen het remblok, dat op zijn beurt tegen de schijf wordt gedrukt om de rotatie van het wiel te vertragen 

De remblokken die de voornaamste slijtageonderdelen van het systeem zijn en druk uitoefenen op de schijf om de wagen af te remmen en te stoppen 

De schijven die de zwaarst belaste onderdelen zijn tijdens het remmen.  Net als de remblokken zijn dit slijtageonderdelen

Achteraan bestaat het uit : 

De trommelrem die op dezelfde manier werkt als de schijfrem

De metalen leidingen waarin de remvloeistof door het systeem circuleert (eveneens vooraan te vinden uiteraard) 

De remvoeringen die op de trommel drukken om de wagen te vertragen en dus af te remmen 

De rubberen slang waarin de remvloeistof stroomt (eveneens vooraan te vinden uiteraard) 

Evenwel worden ook achteraan meer en meer remschijven gebruikt

ABS en ESP 

De taak van het ABS-systeem is te voorkomen dat de wielen blokkeren bij een noodstop.  Bij een slip van maximaal 20% kan de bestuurder de controle over het voertuig behouden. 

De dynamische stabiliteitsregeling (ESP) is een aanvullende functie van het ABS.  Me deze regeling blijft het voertuig onder controle wanneer plots moet worden uitgeweken voor een obstakel.  Bij een dergelijk manoeuver gaat het voertuig in onderstuur of overstuur, naar gelang de omstandigheden van het voertuig en het wegdek. 

Zeer interressant te weten en om over na te denken

Bij 60 km/u heeft men 8 meter meer nodig om te stoppen dan bij 50 km/u.  Dat is meer dan de breedte van het zebrapad waarop de voetganger loopt die U net niet hebt gezien! 

Een voetganger die wordt geraakt bij 40 km/u heeft 30% risico om te sterven.  Bij 58 km/u bedraagt dat risico al 85%... 

In de wagen is het risico op overlijden bij frontale botsingen tegen 35 km/u voor een passagier met gordel miniem.  Anderzijds is dat risico bij 80 km/u bijna 100%. 

Remkracht 4 keer groter dan die van de motor.  Om een voertuig van een ton te verplaatsen tegen 130 km/u zijn er 50 paarden nodig.  Om bij noodgeval te stoppen zijn er 200 nodig!!! 

Aanzienlijke thermische belasting. Tot 1000 °C (duizend inderdaad) bij het afdalen van een berg.  80% van de warmte wordt via de schijf afgevoerd. 

Voor een nog groter veiligheisgevoel bestaan er nog enkele rijhulptechnologieën zoals de noodremhulp (helpt de bestuurder om optimaal af te remmen) en het EBV-systeem dat de remkracht voor en achter verdeelt in functie van de lading en de antislipregeling. De techniek staat niet stil.

Besluit 

Preventieve controle remschijven is een voortdurende must, ook al heeft de bestuurder geen directe klachten over de schijven.  Het gebied waarbinnen een remschijf adequate en veilige remprestaties moet verzekeren is afhankelijk van meerdere factoren : het type remschijf, het materiaal waaruit de remschijf is samengesteld, wrijving- en temperatuurkarakteristieken alsook slijtvastheid en levensduur.  Hoe efficiënter de slijtagevastheid van de remblokken, hoe sneller de slijtage van de gietijzeren remschijf.  Anders gezegd : het vervangen van remschijven met een minimale dikte is even belangrijk als het vervangen van de remvoeingen.  Waarom die dikte zo belangrijk is?  Zeker bij inwendig geventileerde schijven zou de wand onder invloed van de remdruk kunnen vervormen.  Bovendien leidt minder gietijzer ook tot een lagere massa en sneller oplopende temperaturen.  Te hoge temperatuur leidt tot remschijfvervorming en wijziging in de vlakheid van het remoppervlak.  Studies hebben aangetoond dat meer dan 70% van de remschijven die worden vervangen veel dunner zijn dan het door de fabrikant toegestane minimum!!!  De conditie van een remschijf mag nooit aan controle ontsnappen!!!   Uw eigen veiligheid hangt hier teveel van af!!! 

Onze niet te misverstane leuze : uw auto alom gekoesterd